Stacja Benzynowa

Selected Component View Report
UNIFIED MODELING LANGUAGE SYNTAX
INCLUDES ATTRIBUTES AND OPERATIONS
GENERATED CZERWIEC 1, 1999 19:53:12


TABLE OF CONTENTS

STACJA BENZYNOWA
SELECTED COMPONENT VIEW REPORT
COMPONENT PACKAGE STRUCTURE
COMPONENT VIEW
CLASS DIAGRAM
AUTOMATIC STATE MACHINE

Selected Component View Report

applet

Applet

Applet (applet)

 

 

lang

Runnable

Runnable (lang)

 

 

Stacja

kasa

kasa (Stacja)

Private Attributes:

aktualnie : int

x : int

y : int

Public Operations:

zaplac (ile : int) : void

Wybierz () : void

paint (g : Graphics) : void

 

Private Operations:

kasa (xx : int, yy : int) :

 

 

 

dystrybutorON

dystrybutorON (Stacja)

Derived from dystrybutor

Private Attributes:

cenaON : int

 

Public Operations:

dystrybutorON (parent : stacja, xx : int, yy : int, a : int) :

dystrybutorON (parent : stacja, xx : int, yy : int) :

nalewaj () : boolean

ZmienCene (a : int) : void

 

Private Operations:

run () : boolean

 

 

 

dystrybutorPB

dystrybutorPB (Stacja)

Derived from dystrybutor

Private Attributes:

cenaPB : int

 

Public Operations:

dystrybutorPB (parent : stacja, xx : int, yy : int, a : int) :

dystrybutorPB (parent : stacja, xx : int, yy : int) :

nalewaj () : boolean

ZmienCene (a : int) : void

 

Private Operations:

run () : boolean

 

 

 

dystrybutor

dystrybutor (Stacja)

Public Attributes:

litry : int

zaplata : int

 

Private Attributes:

x : int

AktualnyStan : byte = 1

Tabela[][] : byte = {{2,0,0,0,0},{0,3,0,4,0},{0,0,2,0,0},{0,0,0,0,1}}

y : int

 

Public Operations:

ZacznijNalewac () : void

kasuj () : void

mouseDown (x : int, y : int) : void

paint (g : Graphics, all : boolean) : void

 

Private Operations:

dystrybutor () :

Stan () : byte

init () : void

eventNotify (evId : byte) : boolean

 

 

 

przycisk

przycisk (Stacja)

Private Attributes:

x : int

wys : int = 20

szer : int = 70

y : int

 

Public Operations:

aktywnosc (a : boolean) : void

setxy (xx : int, yy : int) : void

 

Private Operations:

przycisk (xx : int, yy : int) :

wcisniecie (gdzieX : int, gdzieY : int) : boolean

zmienName (s : String) : void

rysuj (g : Graphics) : void

 

 

 

RysujDystrybutor

RysujDystrybutor (Stacja)

Private Attributes:

x : int

on : boolean

y : int

 

Public Operations:

rysuj (g : Graphics) : void

 

Private Operations:

RysujDystrybutor (xxx : stacja, xx : int, yy : int, ON : boolean) :

RysujDystrybutor (xxx : stacja) :

 

 

 

RysujKase

RysujKase (Stacja)

Private Attributes:

x : int

y : int

 

Public Operations:

rysuj (g : Graphics) : void

 

Private Operations:

RysujKase (xx : int, yy : int) :

 

 

 

stacja

stacja (Stacja)

Derived from Applet

Public Operations:

start () : void

stop () : void

mouseDown (evt : Event, x : int, y : int) : boolean

run () : void

init () : void

update (g : Graphics) : void

paint (g : Graphics) : void

 

 

 

swiatlo

swiatlo (Stacja)

Private Attributes:

x : int

on : boolean

y : int

 

Public Operations:

zmien () : void

rysuj (g : Graphics) : void

 

Private Operations:

swiatlo (xxx : stacja, xx : int, yy : int) :

swiatlo (xxx : stacja) :

 

 

 

wyswietlacz

wyswietlacz (Stacja)

Private Attributes:

liczba : int

tab[] : int = new int [6]

x : int

s : int

y : int

 

Public Operations:

setxy (xx : int, yy : int) : void

maluj (g : Graphics) : void

zmien (a : int) : void

 

Private Operations:

wyswietlacz (xxx : stacja, xx : int, yy : int) :

wyswietlacz () :

wyswietlacz (xxx : stacja, xx : int, yy : int, a : int) :

 

 

 

zbiornik

zbiornik (Stacja)

Private Attributes:

pojemnosc : int = 300

aktualnie : int = 30

x : int

y : int

 

Public Operations:

Napelnij () : void

ZeZbiornika (ile : int) : boolean

paint (g : Graphics) : void

 

Private Operations:

zbiornik (xx : int, yy : int) :

 

 

 

 

Totals:

13 Components

13 Classes

Component Package Structure

Component View

java

applet

awt

image

event

peer

datatransfer

net

util

zip

io

lang

reflect

text

resources

sql

math

security

acl

interfaces

rmi

registry

server

dgc

beans

Stacja

 

Class diagram

Automatic state machine - for class dystrybutor
state transition table

Aktualny stan

zdarzenie

0 podniesienie rączki

1 naciśnięcie spustu

3 puszczenie spustu

3 odłożenie rączki

4 skasowanie licznika

1 wolny

gotów

-

-

-

-

2 gotów

-

nalewający

-

zablokowany

-

3 nalewający

-

-

gotów

-

-

4 zablokowany

-

-

-

-

wolny

state diagram